Found: 2,986  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560.
เลขเรียก333.31 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560.
เลขเรียก333.31 ส680 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560.
เลขเรียก333.31 ส691ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560
เลขเรียก333.31 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี ส.ป.ก.สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560
เลขเรียก333.31 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / พุฒิสาร์ อัคคะพู ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งพุฒิสาร์ อัคคะพู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2560
เลขเรียก371.1 พ824ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ล้าน 50 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจให้ "รวยง่ายๆ" ด้วยตัวคนเดียว! ศุฬิญญา เนตรโสภณ text
ชื่อผู้แต่งศุฬิญญา เนตรโสภณ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หักมุม 1.0, 2560
เลขเรียก332.024 ศ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก306.4 ห516ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียก306.4 ห516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกJZ5584.T5 จ688,327.172 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2560 / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3 ส-ป 2560,352.24 ส691ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2560 / สำนักนายกรัฐมนตรี Text
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
เลขเรียก321.8043 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ตามรอยพ่อ มทส. น้อมนำพระราชดำริ = Following in the king''s footsteps : SUT''s Initiative / มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560
เลขเรียกDS586 ม-ก 2560,378.9593 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ราชรถบุษบกะ อลังการงานศิลปกรรม หนึ่งเดียวในล้านนา = 9 Royal carriages & thrones : the dignified ar...
พิมพลักษณ์เชียงราย : เทคโนปริ้นติ้งเซ็นเตอร์, 2560
เลขเรียก390.22 ก831 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา