Found: 4,150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" : การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งสากล ปี 2556 / [จัดทำ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556.
เลขเรียก305.2 ผ749 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน" ประสบการณ์การทำงาน "โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์, 2556.
เลขเรียก303.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ" : รายงานสืบเนื่อง (Full-text proceedings)...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 5 : 2556 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กระทรวง, [2556].
เลขเรียก305.90816
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โฉนดที่ดินนครลำปาง" สุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม [Text]
ชื่อผู้แต่งสุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ หจก. ธนุชพริ้นติ้ง 2556
เลขเรียก346.0438 ส242ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน / คณะกรรมการสาขาหลักสูตรและการสอน.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556.
เลขเรียก371.3 ห111 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน / คณะกรรมการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช...
พิมพลักษณ์สุรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2556
เลขเรียก375 ห141ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน/ คณะกรรมการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. คณะครุศาสตร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556
เลขเรียก375 ม192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษพัฒนศึกษา ศิลปากร : หนังสือที่ระลึก 1 ทศวรรษพัฒนศึกษา ศิลปากร 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 / จัดท...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2556.
เลขเรียก378.103 ห159 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / ครูแว่น.
ชื่อผู้แต่งครูแว่น.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2556.
เลขเรียก371.3028 ค167ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้ = First million in your life ; you can do it / โดย นรินทร์ รกิติกุล.
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ รกิติกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกHG179 น243ห 2556,332.6 น17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 สมอง 2 มือ ก็เรียนเก่งขั้นเทพได้เหมือนกัน / โรสรินทร์ พุมฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งโรสรินทร์ พุมฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร , 2556.
เลขเรียก370.1523 ร945ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 สำนวนสุภาษิต คำพังเพยไทย : สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี / เรียบเรียงเนื้อหา, กองบรรณาธิการเอ็มไอเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2556?].
เลขเรียก398.9 ห159 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กรณีคดีฮาใบแดง / [ผู้เขียน ภุชงค์ นุตราวงศ์ ; คณะทำงาน สุเทพ พรหมวาศ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ นุตราวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.
เลขเรียกJQ1749.A5 ภ622ส,324.6 ส736ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา