Found: 455  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี 100 ครั้ง ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / สนิทวงศ์ วุฑฒิวํโส.
ชื่อผู้แต่งสนิทวงศ์ วุฑฒิวํโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ , 2557.
เลขเรียก294.34 ส - ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน, ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งธนภัทร พิริย์โยธินกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.N61B3 ธ152ห 2557,294.3657 ธ152ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2557
เลขเรียก294.34 ส459ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 ภพภูมิ / ภัทรภร นิดเศรษฐี.
ชื่อผู้แต่งภัทรภร นิดเศรษฐี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ , 2557.
เลขเรียกBQ4485 .ภ63 2557,294.344 ภ367ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 เสือเมืองชล เก็บแล้วดี มีแล้วรวย / เซียนพระเครื่องเมืองชล.
ชื่อผู้แต่งเซียนพระเครื่องเมืองชล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก294.31218 ห515 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 รอบพระราชสิทธิวิมล (สุดใจ รุ่งสว่าง) / ผู้จัดพิมพ์ คณะสงฆ์วัดโสธรวราราม วรวิหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียก294.361 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี พระเทพญาณมหามุณี / สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส.
ชื่อผู้แต่งสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ , 2557.
เลขเรียก294.31 ส - จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ความจริงที่รู้แล้ว จะไม่เป็นทุกข์อีกเลย สุพจน์ นุ้ยเจริญ text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ นุ้ยเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2557
เลขเรียกBQ4255 ส246 2557,294.35 ส826ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี พระสิริธรรมราชมุนี 50 ปี เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน / พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนที, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2557.
เลขเรียก294.363 ป748 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ / อาริฟีน แสงวิมาน.
ชื่อผู้แต่งอาริฟีน แสงวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอัลกุดวะฮ์เพื่อการศึกษาแนวทางซูฟีย์อิสลามอันบริสุทธิ์, 2557.
เลขเรียก297.6 อ596ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife spring ชีวิตติดสปริง : คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต / ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ...
ชื่อผู้แต่งธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557
เลขเรียกBQ4570.L5 ธ621L 2557,294.3144 ธ621L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe great preacher : Maha Kaccayana / text, Ohm Rachavate ; English translation, Gulis Buranakanis...
ชื่อผู้แต่งOhm rachavate.
พิมพลักษณ์Bangkok : Amarin Comics , 2557.
เลขเรียก294.363 Oh38G 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Heave แผ่นดินสวรรค์ / ปริญญา ตันสกุล.
ชื่อผู้แต่งปริญญา ตันสกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอสวีพี, 2557
เลขเรียก220 ป458ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม : ฉบับคัดสรรพิเศษ 20 เรื่อง / โดย ท. เลียงพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งท. เลียงพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2557.
เลขเรียกBQ4435 ท111ก 2557,294.3422 ท111กฎ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา