Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดี๊ดี แค่เปลี่ยนวิธีตัดสินใจ = Latte or cappuccino? / Hilly Janes ; จิตรลดา สิงห์คำ, แปล
ชื่อผู้แต่งเจนส์, ฮิลลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท, 2558.
เลขเรียกBF637.C4 จ698,153.83 จ718ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้มีค่าทุกลมหายใจด้วยหฐโยคะ = A life worth breathing / เขียน แมกซ์ สตรอม ;โสภาพรรณ, แปล.
ชื่อผู้แต่งสตรอม, แมกซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558.
เลขเรียก181.45 ส147ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตเราเอาไงดี? / ว. แหวน, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งว. แหวน, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วายเอ็ม ครีเอทีป, 2558.
เลขเรียก158
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไม่ไร้ความหมาย = Man''s search for meaning / วิกเตอร์ อี. ฟรังเคิล, เขียน ; นพมาส แววหงส์, แปล.
ชื่อผู้แต่งฟรังเคิล, วิกเตอร์ อี. ค.ศ.1905-1977.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2558.
เลขเรียก150.195 ฟ131ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่วยตัวเอง / เขียนโดย นุกูล ทะนวนรัมย์.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ทะนวนรัมย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บัดดี้ ครีเอชั่น, 2558.
เลขเรียก158.1 น722ช 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงเมือง ดวงคน 2559/ ฟองสนาน จามรจันทร์
ชื่อผู้แต่งฟองสนาน จามรจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาญาณ, 2558
เลขเรียก133.5 ฟ158ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to logic / โกเมนทร์ ชินวงศ์
ชื่อผู้แต่งโกเมนทร์ ชินวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
เลขเรียก160 ก856ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Logic / โกเมนทร์ ชินวงศ์
ชื่อผู้แต่งโกเมนทร์ ชินวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
เลขเรียกBC117.ท9 ก94 2558,160 ก944ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามหาเลขพลิกชีวิต / ศรีปัญชญา ทิพย์ณรงค์กร
ชื่อผู้แต่งศรีปัณชญา ทิพย์ณวงค์กร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลักษมีรุ่ง , 2558
เลขเรียก133.335 ศ173ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา / ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558.
เลขเรียกLB1027.5 ศ721ต 2558,158.3 ศ246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราทำนายฝัน / นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ อ.พิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กายใจ, 2558.
เลขเรียก135.3 น488ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราหายตัว / อำนาจ ทัศนียกุล
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ทัศนียกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนสนิท, 2558
เลขเรียก158.1 อ686ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสมหาเศรษฐี / ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2558
เลขเรียก133.3 ช418ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา