Found: 396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
391
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรเเกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพเเวดล้อมอีเลิร์นนิงเเบบผสมผสานศา...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียก005.369 จ477ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
392
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมตารางคำนวณ (Excel 2013) / สิทธิชัย ประสานวงศ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2560
เลขเรียกQA76.76.A65E9 ส-ป 2560,005.369 ส722ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
393
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี ; เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / มาลินี นาคใหญ่ text
ชื่อผู้แต่งมาลินี นาคใหญ่
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก005.369 ม497ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
394
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา = Application for education / ณฤดี เนตรโสภา.
ชื่อผู้แต่งณฤดี เนตรโสภา.
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
เลขเรียก005.3 น194ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
395
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา = เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / วรรณี สุจจิตร์จูล te...
ชื่อผู้แต่งวรรณี สุจจิตร์จูล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก005.369 ว271ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
396
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 6273731/ กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2558.
เลขเรียก005.369 ก281ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา