Found: 257  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
เลขเรียก895.914 ต335ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 1/2 ริกเตอร์ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ติปยานนท์
เลขเรียก895.913 อ231ป 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow i love my mother / ภาริอร วัชรศิริ
ชื่อผู้แต่งภาริอร วัชรศิริ (พาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ภ67 ฮ65,895.914 ภ468ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงพยัคฆ์ / มิถุนา
ชื่อผู้แต่งมิถุนา
เลขเรียก895.913 ม575ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายในพระจันทร์ / แพน พงศ์พนรัตน์
ชื่อผู้แต่งแพน พงศ์พนรัตน์
เลขเรียก895.913 พ959ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอม = Uncle Tom''s cabin / แฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์, เขียน ; อ. สนิทวงศ์, เขียน
ชื่อผู้แต่งสโตว์, แฮเรียต บีชเช่อร์
เลขเรียก813.3 ส176ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา
ชื่อผู้แต่งอรรถยา สุวรรณระดา
เลขเรียก895.61 อ358ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา
ชื่อผู้แต่งอรรถยา สุวรรณระดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยลัย, 2559
เลขเรียกPL757 .อ44 2559,895.61 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนพาไป / ไพวรินทร์ ขาวงาม ; กุลา กรกุหลาบ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บ้านต้นกล้า ม้าก้านกล้วย, 2559.
เลขเรียก895.911 พ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัปตันเม็ดทราย = Capitaes da areia / Jorge Amado ; กอบชลี, แปลจากภาษาโปรตุเกส
ชื่อผู้แต่งอะมาดู, ฌอร์จ
เลขเรียก869.3 อ463ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาดนัดบนดอย / รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์
เลขเรียก895.914 ร113ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาดนัดบนดอย / รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่ง''รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะไรท์เตอร์ ซีเคร็ท, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ร22 ก62,808.831 ณ172ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกานท์ในกาล : รวมบทร้อยกรองบันทึกมุมมองและความทรงจำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2558 / ชัชพล ไชยพร
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2559.
เลขเรียกPL4209.1.ช62 ก67,808.81 ช356ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก = South of the border, west of the sun / โดย ฮารูกิ มูราคามิ ; แปลโด...
ชื่อผู้แต่งมูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949-
เลขเรียก895.635 ม681กร 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา