Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมชื่อพืชสมุนไพรในประเทศไทย 4 ภาษา (ไทย-ละติน-อังกฤษ-เยอรมัน) = Dictionary of Medicinal pla...
ชื่อผู้แต่งชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQK99.T5 ช685,615.321 ช685ศ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสับปะรดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Ready-to-eat fresh-cut pineapple / นิอร โฉมศรี
ชื่อผู้แต่งนิอร โฉมศรี
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2559.
เลขเรียกSB375 น697,641.34 น697ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา