Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual report ... Export-Import Bank of Thailand / Export-Import Bank of Thailand.
ชื่อผู้แต่งExport-import bank of thailand
พิมพลักษณ์Bangkok : Export-Import Bank of Thailand, 2017-.
เลขเรียก332.1 E96A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTCAS ขั้นเทพ อัพเดต 2561 / ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม.
ชื่อผู้แต่งทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เด็กดีพับลิซชิ่ง, 2560.
เลขเรียก370.78 ท362ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สาวิตรี จันทร์โสภา.
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี จันทร์โสภา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2560
เลขเรียก372.21 ส687ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทางการศึกษา เพชรสุดา ภูมิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเพชรสุดา ภูมิพันธุ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2560
เลขเรียก371.2 พ877ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
ชื่อผู้แต่งสิชล เพิ่มพูน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.12 ส718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ : พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์ / ปกรณ์ ศิริประกอบ, ศุภชัย ยาวะประภ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกJF 1358 .T5 ป11 2560,351 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณผลประหยัดสำหรับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า / สมพร เรืองสินชัยวานิช
ชื่อผู้แต่งสมพร เรืองสินชัยวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2560
เลขเรียกTJ163 ส265ก 2560,333.7932 ส166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ Lean เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในการออกใบขนสินค้าเข้าในเขตปลอดอากร Wyncoast = The applica...
ชื่อผู้แต่งจินตวัต คล้ายเผือก.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก382.54 จ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์การอพยพผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย = Applying p...
ชื่อผู้แต่งธนา น้อยเรือน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก385.314 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
เลขเรียกHJ5628.T5 ส234 2560,336.2 ส161ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิจักขณ์ เพชรนุช.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก338.7 ว513ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) : กรณีศึกษาบ้...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ ขุนอาจ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก333.7 ม137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม = การมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ Text
ชื่อผู้แต่งสุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560
เลขเรียก333.7 ส855ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี = The teacher’...
ชื่อผู้แต่งจุไรวรรณ หนูขาว.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.2 จ654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา