Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) "สำหรับอาจารย์มือใหม่" / ผู้แต่ง, กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ; บรรณาธิการ, เรณ...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกPL4177 ก42 2559,808.066 ก152จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายในวรรณคดีไทย / มาลัย (จุฑารัตน์)
ชื่อผู้แต่งมาลัย (จุฑารัตน์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกPL4200.95.บ7 ม64 2559,895.91081 ม2711ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาร์ลีหนีบ้าน / Joan G. robinson ; กิติมา อมรทัต, แปล ; ศิริญาภรณ์ โชคประเสริฐศรี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งRobinson, Joan g.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียก813.6 ร934ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาร์ลีหนีบ้าน = Charley / โจน จี โรบินสัน ; กิติมา อมรทัต, แปล
ชื่อผู้แต่งโรบินสัน, โจน จี.
เลขเรียก813.6 ร934ช 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชินกาลมาลินีและจามเทวีวงศ์ : ตำนานบ้านเมืองล้านนา ตำนานพระศาสนาห้าพัน / อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ชื่อผู้แต่งอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกPL4208.9.ห7 อ36,895.91 อ165ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถักทอทิพย์สุนทรี รวมบทกวี / ว.แหวนลงยา
ชื่อผู้แต่งวิทยา วชิระอังกูร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ยืนหยัด ชัดเจน, 2559
เลขเรียกPL4209.V5 ว63 2559,895.911 ว346ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศฆาต / รวมนักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา(ก้าวกระโดด), 2559.
เลขเรียกPL4209 ท52,895.913 ท181 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิพยนิยาย / มายาวดี
ชื่อผู้แต่งวิมล เจียมเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2559
เลขเรียก895.913 ม459ท 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมรามเกียรติ์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกPL4209.2.ร6 ร735 2559,895.91109 ร556น 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเมือง = Tales of the city / ผู้เขียน, สุริยฉัตร แก้วทอง, คฑาวุธ ทองไทย ; แปลภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่...
ชื่อผู้แต่งสุริยฉัตร แก้วทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Monopoet, 2559.
เลขเรียกPL4209.1.ส748 น63,895.911 ส863น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเวตาล / พระนิพนธ์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
ชื่อผู้แต่งเวตาลปัญจวิศติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, [2559?]
เลขเรียกGR312 ว732,895.913 พ672ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศภูเขาทอง = Journey to Phukhaothong : a poem by Sunthorn Phu / แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่ 2329-2398.
เลขเรียก895.911 ส798นภ 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครนอก / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ 2310-2367.
เลขเรียกPL4203 พ835 2559,895.912 พ835บล 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา