Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Tha Sala [map] = อำเภอท่าศาลา / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4926 II
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Sai Daeng [map] = บ้านทรายแดง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4729 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องKo Samui [map] = เกาะสมุย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4927 I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model Thai-English dictionary / Comp Sthaputra
ชื่อผู้แต่งSthaputra, Comp
พิมพลักษณ์Bangkok : Thai Watam Panich, 2516
เลขเรียก423.9591 So
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการเขียนข่าว และบทบรรณาธิการ ของหนังสือพิมพ์รายวันสี่ฉบับในระยะเวลาสามเดื...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ เรืองศรี
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.918 บ 306 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่อง ในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา / กองกาญจน์ นิธิพงศ์
ชื่อผู้แต่งกองกาญจน์ นิธิพงศ์
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 ก 351 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยในสถาบันฝึกหัดครู / นภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
ชื่อผู้แต่งนภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 น 141 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนประเคราะห์ 25-26 ม.ค.2...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2516
เลขเรียก495.9107 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลในภาษาไทย / อิงอร สุพันธุ์วณิช
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.915 อ 655 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความบรรยายประกอบวิชาภาษาไทย / เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่งเรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้รวบรวม.
เลขเรียก495.918 ร6112ค 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิรุกติศาสตร์ / พระยาอนุมานราชธน
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516
เลขเรียก495.912 อ15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / กรรมการบัญญัติศัพท์, คณะ
ชื่อผู้แต่งกรรมการบัญญัติศัพท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516
เลขเรียก423.9591 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาภาษาไทย / เปลื้อง ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร, 2452-2541.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2516.
เลขเรียกPL4160 .ป76,491.91 /b ป749ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาลี-สยาม อภิธาน / สารประเสริฐ, พระ.
ชื่อผู้แต่งสารประเสริฐ, พระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2516.
เลขเรียก495.373 ส27ป 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนะ-สารานุกรม ฉบับทันสมัย เล่ม 1 / เปลื้อง ณ นคร
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516.
เลขเรียกAE90.T3 ป729 ล.1,495.913 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา