Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeautiful Joan Korean - Intermediate = 이야기로 배우는 아름다운 조안 한국어 - 중급 - 드림위즈 / Lee Kwang-ho, Dohui Kim, P...
ชื่อผู้แต่งLee, Kwang-ho.
พิมพลักษณ์Seoul : Park, 2017.
เลขเรียก495.7824 Le478B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeautiful Joan Korean to learn through story (beginner) = 이야기로 배우는 아름다운 조안 한국어(초급) / Lee Kwang Ho , ...
ชื่อผู้แต่งLee, Kwang ho.
พิมพลักษณ์Seoul : Park, 2017.
เลขเรียก495.7824 Le478Be
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'o, chungdŭng mit Han'gugŏ kyosa rŭl wihan Han'gugŏ ŭmun kyoyungnon = 초, 중등 및 한국어 교사 를 위한 한국어...
ชื่อผู้แต่งChŏng-su, Pak.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ch548C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ, munhwa rŭl mal hada : Han'gugŏ munhwa ŏnŏhak kangŭi = 한국어, 문화 를 말하다 : 한국어 문화 언어학 강의 / Cho ...
ชื่อผู้แต่งCho, Hyŏn-yong 1966-.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch545Ha
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji = 한국어 교실 엿 보기 초급・중급 을 위한 활동지 /...
ชื่อผู้แต่งHan gug eo gyo yug yeol lin yeong gu hoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha Woo, 2017.
เลขเรียก495.782 Ha233H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭl wihan Han'gugŏ parŭm kyoyungnon = 한국어 교육 을 위한 한국어 발음 교육론 / Chong-dŏk Kim.
ชื่อผู้แต่งChong-dŏk, Kim.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm = 한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / Hyŏng-il Cho.
ชื่อผู้แต่งHyŏng-il, Cho.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Hy997H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ ŏhwi chŏngbok hagi : han nun e ssok tŭrŏ onŭn kyeyak yongŏ 300 = 한국어 어휘 정복하기 한눈에 쏙 들...
ชื่อผู้แต่งKim, Jong -seop.
พิมพลักษณ์Seoul : Howe, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk munhwa ŏttŏk'e karŭch'il kŏt in'ga : iron kwa silche = 한국 문화 어떻게 가르칠 것 인가 : 이론 과 실제 / So...
ชื่อผู้แต่งSŏng-hŭi yi.
พิมพลักษณ์Seoul :.
เลขเรียก495.7 So698H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan-Chung kamgak hyŏngyongsa taejo yŏn'gu = 한중 감각형용사 대조 연구 / Kwak, Il-sŏng.
ชื่อผู้แต่งKwak, Il-sŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2017.
เลขเรียก495.7 Kw98H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHangugo supichi komyunikeisyon ui wolli Yi Chu-haeng chium = 한국어 스피치 커뮤니케이션 의 원리 / Yi, Chu-haeng.
ชื่อผู้แต่งYi, Chu-haeng.
พิมพลักษณ์Seoul : Tongin, 2006.
เลขเรียก495.7 Yi51H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInjae chip = 인재 집 / Sin Kae chiŭm ; Pyŏn Chong-hyŏn.
ชื่อผู้แต่งSin, Kae chiŭm.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2012.
เลขเรียก495.7 Si615I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean Verbs & Adjectives for Beginners / Jo Young Mi, Han Sang Ho
ชื่อผู้แต่งJo, Young mi
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2017
เลขเรียก495.781 J62K 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMcGill Korean : Korean conversation for serious beginners / Myung Hee Kim.
ชื่อผู้แต่งKim, Myung-hee .
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ki49M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew TOPIKII Topik reading = New TOPIKII 토픽 비법 읽기 / Soyeong Bak, Hyojin Gim.
ชื่อผู้แต่งSoyeong bak.
พิมพลักษณ์Seoul : Bagijeong, 2017.
เลขเรียก495.7 So731N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา