Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภิกษุณี / โดยภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี.
ชื่อผู้แต่งภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คิว ซี ปริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก294.3641 ภ318ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับชีวิต = Ethics and life / สุขเกษม ขุนทอง.
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม ขุนทอง.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, [2561].
เลขเรียก294.35 ส415จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดหมายไม่ใช่ปลายทาง อัตชีวประวัติของนักเดินเท้า = No destination : autobiography of a pilgrim / Sat...
ชื่อผู้แต่งกุมาร, สาทิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีนา, 2561.
เลขเรียกBL1373.S29 ส635 2561,294.4092 ก721จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตซ้อนมิติ / สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ชื่อผู้แต่งสรกานต์ ศรีตองอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBQ4570.S3 ส323ช,294.3015 ส323ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนสงฆ์ในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน = Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community ...
ชื่อผู้แต่งสมโชติ อ๋องสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียก294.361 ส241ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซกเชน : คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง = Dzogchen : the self-perfected state / เชอเกียล น...
ชื่อผู้แต่งนอร์บุ, นัมไค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2561
เลขเรียกBQ7662.4 น433ซ 2561,294.3925 น366ซ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา / รักพงษ์ แซ่โซว.
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ แซ่โซว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา, 2561.
เลขเรียก294.362 ร111ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา / รักพงษ์ แซ๋โซว, ผู้จัดทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภา, 2561
เลขเรียก294.30922 ญ242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพุทธจริยา : พุทธประวัติภาคภาษาธรรม / สิริวรุณ
ชื่อผู้แต่งสิริวรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2561
เลขเรียก294.3092 ส732ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราคู่มือศาสนาเปรียบเทียบเบื้องต้น / กานต์ กาญจนพิมาย
ชื่อผู้แต่งกานต์ กาญจนพิมาย
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2561
เลขเรียก291 ก432ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่น ZEN / โดย ซาเซน.
ชื่อผู้แต่งซาเซน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561.
เลขเรียก294.3927 ซ22ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่น...ด้วยสมาธิ / ปริญ
ชื่อผู้แต่งปริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book maker, 2561
เลขเรียก294.3122 ป457ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้แห่งโพธิ : คำสอนพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนา มหายาน วัชรยาน และอภิธรรม = The tree of enlightenment ...
ชื่อผู้แต่งเดลลา สันตินา, ปีเตอร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โพธิบัณณ์, 2561
เลขเรียก294.3 ด892ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้ารู้ว่าดีและรุ่งแบบนี้ ต้องทำ! / ธ.ธรรมรักษ์
ชื่อผู้แต่งธ.ธรรมรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียก294.34 ธ111ถ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา