Found: 383  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตรภูญาณ...สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แต่ไอน์สไตน์ไม่เคยรู้ / เหม ญาณวีโร
ชื่อผู้แต่งเหม ญาณวีโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2555
เลขเรียก294.3375 ห682ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโป๊ยเซียน : เทพแห่งโชคลาภตามคติจีนโบราณ / ส.พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งส.พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2556.
เลขเรียกBL313 ส113 2556,299.51 ส113ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอวาทคำสอน สำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ : คู่มือดำเนินชีวิตของนักบวชใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ฉบับสมบูรณ์/ พุท...
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556.
เลขเรียก294.361
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใกล้ธรรมะ / สมศรี สุกุมลนันทน์
ชื่อผู้แต่งสมศรี สุกุมลนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556.
เลขเรียกBQ4075 ส281 2556,294.3444 ส279ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจดี / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี เอ็ม จี, 2556.
เลขเรียก294.3444 พ418จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้ชีวิตคิดแบบโสดาบัน / อณฎณ
ชื่อผู้แต่งอณฎณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียก294.34 อ119ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ปาโมชฺโช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556
เลขเรียก294.3 ป464ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา