Found: 341  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระตรีปิฎก / ส.ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2556.
เลขเรียก294.361 ส47พต 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา 57 กัณฑ์ / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556.
เลขเรียกBQ5345 พ349พ 2556,294.34 พ349พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท / พระโพธิญาณเถร (พระอาจารย์ชา สุภัทโท)
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา) 2461-2535
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2556]
เลขเรียกBQ4138.T5 พ355ธ,294.304 พ17118พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนาอมตะ ดร. โลกนาถภิกขุ พ.ศ. 2476 ลังกาวตารสูตร ดร. พุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมธรรมทาน-เป้าเก็งเต๊ง, 2556
เลขเรียก294.32 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนาอมตะ, ลังกาวตารสูตร / โลกนาถภิกขุ, พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งโลกนาถ ภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมธรรมทาน เป้าเก็งเต๊ง, 2556
เลขเรียก294.304 ล815พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนารายณ์ / ศานติ ภักดีคำ
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกBL1219 ศ343 2556,294.513 ศ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปิดตา 19 คณาจารย์จังหวัดชลบุรี / เรียบเรียงโดย ชำนาญ (โต๊ะเซ้ง) ศรีพัชรเอก
ชื่อผู้แต่งชำนาญ (โต๊ะเซ้ง) ศรีพัชรเอก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐนิตนันท์ ศรีพัชรเอก, 2556.
เลขเรียก294.3437 ช533พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธชินราช
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2558']
เลขเรียก294.3437 พ354 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธมนต์ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2556
เลขเรียก294.338 ศ845พ 10/2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ / เรียบเรียงโดย พระครูภาวนาโสภิต วิ. (บุญญรัตน์ เมืองวงศ์)
ชื่อผู้แต่งพระครูภาวนาโสภิต วิ. (บุญญรัตน์ เมืองวงศ์)
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก294.3013613 พ17111พ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในศรีลังกา / ฉัตรสุมาลย์
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2556
เลขเรียกBQ356 .ฉ63 2556,294.3422 ฉ114พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร / ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556
เลขเรียก294.32 ห452พ 3/2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระมหาสมปอง Story / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก294.3444 ส43ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระลือ ผีย่าน / สุรสีห์ ภูไท
ชื่อผู้แต่งสุรสีห์ ภูไท
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อุตสาหธรรม พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียก294.361 ส855พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา