Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะบวช หรือ จะบาป / จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2560.
เลขเรียก294.35 จ111จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง / ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)
ชื่อผู้แต่งศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมตะสยาม 2561
เลขเรียก294.9437 ศ811จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตซ้อนมิติ / สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ชื่อผู้แต่งสรกานต์ ศรีตองอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBQ4570.S3 ส323ช,294.3015 ส323ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร / นาน สินธูสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งนาน สินธูสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกBQ4570.L5 น466 2561,294.3444 น467ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนสงฆ์ในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน = Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community ...
ชื่อผู้แต่งสมโชติ อ๋องสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียก294.361 ส241ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา / รักพงษ์ แซ๋โซว, ผู้จัดทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภา, 2561
เลขเรียก294.30922 ญ242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพุทธจริยา : พุทธประวัติภาคภาษาธรรม / สิริวรุณ
ชื่อผู้แต่งสิริวรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2561
เลขเรียก294.3092 ส732ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระเกศาธาตุจย้าจก์เลียะเกิ้ง (ชเวดากอง) / ผู้แปล : พิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิพม์ประยูรสาส์นไทย, 2561.
เลขเรียก294.3121 ต359 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราคู่มือศาสนาเปรียบเทียบเบื้องต้น / กานต์ กาญจนพิมาย
ชื่อผู้แต่งกานต์ กาญจนพิมาย
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2561
เลขเรียก291 ก432ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่น ZEN / โดย ซาเซน.
ชื่อผู้แต่งซาเซน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561.
เลขเรียก294.3927 ซ22ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่น...ด้วยสมาธิ / ปริญ
ชื่อผู้แต่งปริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book maker, 2561
เลขเรียก294.3122 ป457ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา