Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSchindler's list บัญชีช่วย 1,200 ชีวิต ของชินด์เลอร์ / Thomas Keneally, เขียน ; กรรณิการ์ พรมเสาร์, ...
ชื่อผู้แต่งคนีลลีย์, โทมัส ผู้แต่ง
เลขเรียก813.6 ค141ช 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย / นิตยา แก้วคัลณา
ชื่อผู้แต่งนิตยา แก้วคัลณา ผู้แต่ง
เลขเรียก895.911 น577ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซ้องกั๋ง ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ / [ซือ ไหน่ อัน, เล่า กวน จง ผู้ประพันธ์ ; สมเด็จเจ้า...
ชื่อผู้แต่งซือ, ไหน่อัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561.
เลขเรียกPL3275.ท9ซ55 ซ75 2561,895.13 ศ277ซ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนัยในวรรณกรรม / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561
เลขเรียกPL4200.5 ร73 2561,895.9109 ร556น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกนึกขึ้นได้ / ง่วง
ชื่อผู้แต่งปฐวี ธุระพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียกPL4209.3.ป35 บ63 2561,895.914 ป145บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชย์สดุดี / สมศักดิ์ บวรสิน
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ บวรสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ.ดี การพิมพ์, 2561
เลขเรียกPL4206 ส45 2561,895.91 ส282ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์ / เสาวณิต จุลวงศ์
ชื่อผู้แต่งเสาวณิต จุลวงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียกPL4200.A53 ส51 2561,895.91 ส939ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาซาฮินะ ชายหนุ่มแห่งคิจิโจจิ / เออิจิ นาคาตะ
ชื่อผู้แต่งนาคาตะ, เออิจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันเดย์อาฟเตอร์นูน, 2561.
เลขเรียก895.63 น445อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีความเศร้าที่สูญเปล่าบนโลกใบนี้ / คิดมาก, เขียน ; ภคณัฐ ทาริยะวงศ์, ถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่งคิดมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกBJ1588 .ค63 2561,895.914 ค439ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา