Found: 389  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ / วารุณี สกุลภารักษ์ [text]
ชื่อผู้แต่งวารุณี สกุลภารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์, 2558.
เลขเรียก152 ว486ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเล่มนี้ไม่มีชื่อ / คัตโตะ : เขียน
ชื่อผู้แต่งคัตโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2558]
เลขเรียกBF637.C5 �252�,177.7 ค251ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม = Civil duties and morals / กิจจา บานชื่น.
ชื่อผู้แต่งกิจจา บานชื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์, 2558.
เลขเรียก172.1 ก637ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอขวัญ "แม่นเวอร์" เจ้าของตำรา "พลิกวิชา ปรับหหน้าดวง" / ขวัญชัย ศรีปราโมช
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย ศรีปราโมช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์ มีเดีย, 2558
เลขเรียก133.5 ข17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถลักษณ์ศาสตร์ ฉบับวิธีดูลายมือแบบกูรู / ซินแส ไป๋หยุน ซานเหยิน, เขียน ; พัลลภ อำพันกูล, เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งไป๋หยุน, ซานเหยิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2558
เลขเรียก133.6 ป99ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวไม่ดีก็เรียนดีได้ : กับกลเม็ดพิชิตการเรียนให้สำเร็จและข้อคิดไปสู่ทางแห่งปัญญา / พระศักดิ์ชัยลัง...
ชื่อผู้แต่งพระศักดิ์ชัย ลังกานพินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครอบครัว, 2558
เลขเรียก153.15 พ171ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหาเงินพิเศษให้ได้มากกว่าเงินเดือนประจำ / Miraveena Ukisava.
ชื่อผู้แต่งยูคิซาวา, มิราวีนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBF481 ย472ห 2558,158.7 ย472ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอธิษฐาน ปลุกวิญญาณแท้ในตัวตน [text] / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2558
เลขเรียก154 ว763อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าให้ตัวคุณในอนาคตเกลียดตัวคุณในตอนนี้ / เท่อลี่ตู๋สิงเตอเมา : เขียน ; จิราพร เนตรสมบัติผล : แปล.
ชื่อผู้แต่งเท่อลี่ตู๋สิงเตอเมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, 2558.
เลขเรียก158.1 ท59อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายกับความฉลาด = Entre el peligro y el ingenio / Josep Maria Barres Manuel ; แปล, ปิยตา วนนันทน์
ชื่อผู้แต่งBarres Manuel, Josep Maria
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2558
เลขเรียกQH501 บ-อ 2558,158 อ115 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาจารย์ในร้านคุกกี้ / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : koob, 2558.
เลขเรียกBJ1588 น-อ 2558,158.1 น672อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอายุน้อยรวยพันล้าน = Young billionaire / ผู้เขียน, ณัฐกร เวียงอินทร์.
ชื่อผู้แต่งณัฐกร เวียงอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2558.
เลขเรียกHF5386 ณ213 2558,158 ณ321อ 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของการเพ่งความสนใจต่อสมรรถนะทางอารมณ์และความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัย = T...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก155.5124 จ628อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา