Found: 389  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปันสุข ปี 2 เล่ม 1 ตอนเทคนิคการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทำงาน / กรพินธ คชรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนางาน, 2559
เลขเรียก158.7 ป215 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นมดให้ดัง ให้ตังค์วิ่งตาม / เกรียงยศ อุยเหินนภา
ชื่อผู้แต่งเกรียงยศ อุยเหินนภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ก767,158 ก767ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ ตุีกตาลูกเทพ : อัศจรรย์แห่งศรัทธา บันดาลโชค สมปราถนา / กฤษณะ พราหมณ์
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ พราหมณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2558
เลขเรียกGR580 .ก45 2558,133.44 ก918ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผจญภัยในความรัก / เรื่อง, ประภาส ชลศรานนท์ ; ภาพ, GPEN.
ชื่อผู้แต่งประภาส ชลศรานนท์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เวิร์คพอยท์, 2558.
เลขเรียกBF575.L8 ป346 2558,152.41 ป346ผ 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภ...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา วงค์ษาบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
เลขเรียก155.5 ว398ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้คะแนนที่มีต่อประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ / ภาณุวัชร ปุรณะศิริ.
ชื่อผู้แต่งภาณุวัชร ปุรณะศิริ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.83 ภ434ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีโรงพยาบาล Park, Jong-kwan, เรื่อง ; ภาสกร รัตนสุวรรณ, แปล text
ชื่อผู้แต่งปัก, จองวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียก133.4 ป519ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีโรงเรียน Lee Jae-youn, เรื่อง ; กนกรัตน์ ชุมสายใจ, แปล text
ชื่อผู้แต่งอี,แจยุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียก133.4 อ771ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายคนไหน...ของคุณ = Who is your man? / โป๊ยเซียน
ชื่อผู้แต่งโป๊ยเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย, 2558
เลขเรียก152.41 ป959ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำชั้นครู = Good work + good life / ดำรงค์ พิณคุณ.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2559
เลขเรียก158 ด493ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำระนาดทุ้ม : บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกHD57.7 จ697ผ 2558,158.4 จ846ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงไทยเก่ง สวย รวยด้วยตนเองไม่ยาก / ณฐภัทร ลดาพงษ์ประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งณฐภัทร ลดาพงษ์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสมิน, 2558
เลขเรียก158.1 ณ212ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝัน ตื่น ลงมือทำจึงสำเร็จ / Kim Su Young ; วิทิยา จันทน์พันธ์, แปล
ชื่อผู้แต่งคิม, ซูยอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ค451,158 ค362ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา