Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องราชภัฏเพชรบูรณ์สาร = Phetchabun Rajabhat Journal / ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560
เลขเรียก070.175 ม226ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี = Law and Local Society Journal [วารส...
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560
เลขเรียก070.175 ม226ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา = RMCS Research Methodilogy & Cognitive Science / วิทยาลัยวิทยาการวิจั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
เลขเรียก070.175 ม226ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา