Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++ / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2560
เลขเรียกPE1128 น-ศ 2560,428.076 น266ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = The science of teaching Thai as a foreign language / รุ่...
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี แผลงศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกPL4157 .ร72 2560,495.9182 ร637ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.
ชื่อผู้แต่งสัญฉวี สายบัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกP306 ส551ห 2560,418.02 ส551ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดภาษาหนังสือไทย : ฉบับปรับปรุง / ส.พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2560.
เลขเรียก495.918 ส186ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานจนสื่อสารได้ / B Team.
ชื่อผู้แต่งB Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2560.
เลขเรียก428.24 บ34ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาแปล ศิลปะการแปลบันเทิงคดี / สถาพร ฉันท์ประสูตร text
ชื่อผู้แต่งสถาพร ฉันท์ประสูตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกP 306.A3 ส182ค,418.02 ส182ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ / กนิษฐา พุทธเสถียร.
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา พุทธเสถียร.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก495.9181 ก128ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา