Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานก่อนนอน สอนไวยากรณ์อาหรับ / สามารถ มีสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสามารถ มีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ , 2557.
เลขเรียก492.75 ส225น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2/ ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPL4185 พ23 2557,495.913 ร421พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่ เรียนรู้ รัก = Live learn love / อุมาพร สืบสิงห์, นัทธพงศ์ นันทสำเริง
ชื่อผู้แต่งอุมาพร สืบสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียกLB2376.6.T5 อ846,428.3495911 อ16 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนภาษาจีน / เกศรา อิสระวิฒิวรรธน์ และ หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล
ชื่อผู้แต่งเกศรา อิสระวิฒิวรรธน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2557, [2014]
เลขเรียกPL1129.T5 ก773พ ล.1-2 2557,495.1824 ก258พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา