Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นฤภร รุจิเรข.
ชื่อผู้แต่งนฤภร รุจิเรข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2557.
เลขเรียก495.910712 น916ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อัชชา แสงอัสนีย์.
ชื่อผู้แต่งอัชชา แสงอัสนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2557.
เลขเรียก495.910712 อ112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนอินเทรนด์ ตอนพูดจีนได้พิชิตทุกสถานการณ์ / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2557
เลขเรียก495.1 ช521ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนเล่มเดียว เอาอยู่ ! / ผู้เขียน : อุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล.
ชื่อผู้แต่งอุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2557.
เลขเรียกPL1121.T5 อ7ก 2557,495.18 อ847ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าอาเซียนทั้งที พูดภาษาไทยนิด ๆ ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ดี = Speak Thai a little bit, speak English ver...
ชื่อผู้แต่งศิตา เยี่ยมขันติถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกPE1131 .ศ63 2557,428.24 ศ431ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนจีนกลางจากคำพ้องความหมาย / ตงจิง
ชื่อผู้แต่งตงจิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557
เลขเรียกPL1301 ต112 2557,495.1824 ต112ร 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ภาษาพม่าด้วยตนเอง / วินมิตร โยสาละวิน
ชื่อผู้แต่งวินมิตร โยสาละวิน
พิมพลักษณ์ตาก : สุรินทร์การพิมพ์, 2557
เลขเรียกPL3933 ว617ร 2557,495.88249591 ว356ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา