Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการเขียนข่าว และบทบรรณาธิการ ของหนังสือพิมพ์รายวันสี่ฉบับในระยะเวลาสามเดื...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ เรืองศรี
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.918 บ 306 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่อง ในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา / กองกาญจน์ นิธิพงศ์
ชื่อผู้แต่งกองกาญจน์ นิธิพงศ์
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 ก 351 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยในสถาบันฝึกหัดครู / นภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
ชื่อผู้แต่งนภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 น 141 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลในภาษาไทย / อิงอร สุพันธุ์วณิช
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.915 อ 655 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของคำไวยากรณ์ในภาษาไทย / ราตรี ธันวารชน
ชื่อผู้แต่งราตรี ธันวารชร
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.915 ร 588 ล 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ป.กศ. ปีที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา / สุทธิวงศ์ พงไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษาบริการ , 2516.
เลขเรียก415 ส 775 ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย ป.กศ. ปีที่ 2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชการศึกษา / สุทธิวงศ์ พงไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษาบริการ, 2516.
เลขเรียก415 ส 775 ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดการวิเคราะห์เสียงในภาษา / จิมมี่ จี. แฮรีส, ธีระพันธ์ วงศ์ไทย
ชื่อผู้แต่งแฮรีส, จิมมี่ จี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516.
เลขเรียก414 ฮ 824 บ 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา