Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนวันละนิด = 天天汉语--泰国中学汉语课本.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijng Language and Culture University Press, 2016.
เลขเรียกPL1129.ท9 ภ65,495.1824 ภ491 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม / ไลฟ์เอบีซี ; แปลโดย ภัทรพร สหวัฒนพงษ์
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559
เลขเรียกPE 1131 ล982ภ,428.24 ล981ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์อังกฤษจำแม่น : คำเหมือน-คำตรงข้าม / Luiz Chang และ Matthew David Townend, เขียน ; พิมพพิศา เอ...
ชื่อผู้แต่งฉาง, หลุยส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกPE1065 ฉ-ศ 2559,428.1 ฉ269ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค, 2559
เลขเรียก495.910712 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลญี่ปุ่น-ไทย เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2559
เลขเรียกPL650 ส42 2559,495.6 ส165ปญ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา