Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ภาพลักษณ์สถานบันเทิงย่านสีลมกรุงเทพมหานครในสายตานักท่องเที่ยว = The Tourists silom s...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก915.9311
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = A study...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก915.930217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเท...
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2541
เลขเรียก915.9385
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี = Tourism m...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษย์ศาสต์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก910
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการวางแผนกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังห...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก915.930228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา