Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิจัยเคมี / สถาบันวิจัยเคมี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเคมี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ม.ป.ป.
เลขเรียก540 ส181ว ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1 [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก574
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคมีดีอย่างไร (วิดิทัศน์) / ผู้อำนวยการสร้าง วิมลมาศ เสรีนนท์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่, 2541.
เลขเรียก540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเจาะเวลาหาแผ่นดินโลก, ตอน ชีวิตแห่งการดิ้นรน [Video CD].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : BBC, 2555?].
เลขเรียก551 จ908 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา [Technical Drawing] / สุวร กาญจนมยูร
ชื่อผู้แต่งสุวร กาญจนมยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533
เลขเรียก510.7 ส47ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : วิทยาศาสตร์น่ารู้ในธรรมชาติ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : วิทยาศาสตร์พิศวง [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
24
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : วิทยาศาสตร์เร้นลับ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : วิทยาศาสตร์ในบ้าน [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
28
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมก้า เคลฟเวอร์ ปี 2 : ไขปมคมคิดวิทยาศาสตร์ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีไอจีเอ, 2552.
เลขเรียก507 ม768 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
29
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ [Technical Drawing] / สุนทร แสวงผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุนทร แสวงผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก517 ส
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวหน้าแห่งอาราจักรพืช เรื่องของการวิจัยเคมีเกี่ยวกับพืช แปลจาก The green fronmier : stories of ch...
ชื่อผู้แต่งแม็คมิลดอน,วีลเลอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตร, 2516
เลขเรียก581 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา