Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกระแสเอเชีย 2012/2 / เปรมใจ วังศิริไพศาล และนุกูณฑ์ บุญวงค์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก320.959 ก239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการสืบสวนและการสอบสวน = Criminal process / ประโมทย์ จารุนิล
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ จารุนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555
เลขเรียกHV8073 ป359 2555,345.593 ป451ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการก็าชเรือนกระจกขององค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO 140641-1 / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป
เลขเรียก363.7387 ค685 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย [Sound Recording] / พวงผกา คุโรวาท
ชื่อผู้แต่งพวงผกา ดุโรวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540
เลขเรียก391 พ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องงามมารยาท [Sound Recording] / สมศรี สุกุมลนันทน์
ชื่อผู้แต่งสมศรี สุกุมลนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2533
เลขเรียก395 ส16ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องจิตวิทยาแนะแนว [Sound Recording] / คล้อย อินทร์รักษ์
ชื่อผู้แต่งคล้อย อินทร์รักษ์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ภาสควิชาจิตวิทยาและแนะแนววิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2524
เลขเรียก371.4 ค17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ = The turning point / ฟริดจ๊อฟ คาปร้า เขียน ; พระประชา ปสนฺนธมฺโม ... [และคน...
ชื่อผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550
เลขเรียกCB478 ค333จ 2550,303.4 ค25จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเตรียมตัวบวช [Sound Recording] / พระมหาสำเนียง เลื่อมใส
ชื่อผู้แต่งสำเนียง เลื่อมใส , พระมหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
เลขเรียก392 ส215ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา