Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และวิธีเผชิญปัญหาของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งบุษศริน ดัสกร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก152.4 บ678ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาระดับความเครียดของประชาชน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The Study o...
ชื่อผู้แต่งไพจิตร พรหมชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก155.9042 พ983ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ผลการใช้เทคนิคการจัดการพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยากับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนในสถา...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 3, 2551
เลขเรียก155.5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา