Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกล้าได้อีก / [Soundrecording] วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558.
เลขเรียก158 ว148ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ = (Sound recording) Critical thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.
เลขเรียก153.42 ก 856 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ = (Sound recording) Analytical thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.
เลขเรียก153.42 ก 856 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการคิดเชิงสังเคราะห์ = (Sound recording) Synthesis-Type thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.
เลขเรียก153.42 ก 856 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการคิดเชิงเปรียบเทียบ = (Sound recording) Comparative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.
เลขเรียก153.42 ก 856 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเข็มทิศความคิด [Website] / โอม พัฒนโชติ
ชื่อผู้แต่งโอม พัฒนโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก็อด กีฟวิ่ง, 2548
เลขเรียก153.42 อ86ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา