Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไปขั้นสูง = Advanced general psychology / มลวิภา ทรงวุฒิศีล.
ชื่อผู้แต่งมลวิภา ทรงวุฒิศีล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526.
เลขเรียก150 ม212จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเด็ก = Child psychology / จิตรา วสุวานิช.
ชื่อผู้แต่งจิตรา วสุวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2526.
เลขเรียก155.4 จ456จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเด็กนอกระดับ (เด็กพิเศษ) = Psychology of exceptional children / วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี.
ชื่อผู้แต่งวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526.
เลขเรียก155.4 ว117จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต : หนังสือเพื่อการรู้จักชีวิตให้มากขึ้น / วิทยา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง, 2526
เลขเรียก158.1 ว583ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝรั่งเศส : วิวัฒนาการของความคิดในสิบศตวรรษ : จากยุคแรกเริ่มถึง ค.ศ. 1800 = Dix Siecles de Pensee / ...
ชื่อผู้แต่งบอนแนงก์, อัลเฟรต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526.
เลขเรียก194 บ242ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน / โดย วัชรี ธุวธรรมและคณะ.
ชื่อผู้แต่งวัชรี ธุรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2526.
เลขเรียก158.26 ว212ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน / วิทยา นาควัชระ และดรุณี นาทศิริ.
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ : ม.ป.พ], 2526.
เลขเรียก155.5 ว583ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่เราผ่านพ้นหุบเหว / โดย จิร-นันต์.
ชื่อผู้แต่งจิร-นันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิรวรรณนุสรณ์, [2526?]
เลขเรียก150 จ493ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรปรัชญา / ปสงค์อาสา รวบรวม, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มังกาพย์, 2526.
เลขเรียก191 พ873
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลี้ยงลูกตามราศี = แปลจาก Your child and the zodiac / โดย พ็ญพิมล ธัมมรัคคิต ; ภาพโดย ประสิทธิพล ป...
ชื่อผู้แต่งคิง, เทรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเอเธนส์, 2526.
เลขเรียก155.4 ค421ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา