Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทับทิม / พรเพ็ญ ดวงแก้ว
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ ดวงแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก634.64 พ252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
62
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของพริก / สามารถ ดอนหงษ์ไพร
ชื่อผู้แต่งสามารถ ดอนพงษ์ไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก633.8 ส654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
63
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของกระดาษสีต่าง ๆที่มีผลต่อการวางไข่ของแตนเบียษ Trichogramma sp.ในไข่หนอนผีเสื้อข้าวส...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ ฉ่ำมาก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูนครปฐม, 2532
เลขเรียก630 ว486ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
64
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาอุปสงค์ และพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัย กรณีศึกษา ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราช...
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ สุวะนาคะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียก643.1 ธ631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
65
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้งที่ปลูกในฤดูร้อนโดยการคลุมดินด้วยใบพืชแห้งต่างกัน 4 ชนิด
ชื่อผู้แต่งปิ่น งามพิศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2538
เลขเรียก631.451 ป616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
66
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดหูหนูใบไม้ชนิดต่าง ๆ / ชาญณงค์ ศรีนาค
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ ศรีนาค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2526
เลขเรียก630 ช489ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
67
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาเลขอะตอมยังผลของโลหะผสม Ag/Cu/Zn ที่พลังงาน 59.5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ / มณีรัตน์ เปรมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ เปรมศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก669 ม137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
68
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสร้างธุรกิจบริการแบบเกินความคาดหวัง [DVD] Managing excellent service beyond expectation / นิท...
ชื่อผู้แต่งนิทัศน์ คณะวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น, 2555.
เลขเรียก658.812 น 645 ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
69
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการหาปริมาณตะกั่วโครเมียม และแคดเมียมในสีน้ำ / วิยะดา ท่าผา
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ท่าผา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก667.9 ว678ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
70
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการหาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในปลาทูสด และปลาทูหนึ่ง โดยวิธี ยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี / ...
ชื่อผู้แต่งศิวรส นาคทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก641.47 ศ542ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
71
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบ ปริมาณสารกลุ่มโพลีฟีนอลในใบชาเขียวสำเร็จรูป / ประพันธ์ พูนดี
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ พูนดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก663.94 ก319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
72
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด / นิโลบล โชประการ
ชื่อผู้แต่งนิโลบล โชประการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูนครปฐม, 2528
เลขเรียก630 น669ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
73
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการใช้สารละลายเคมี เพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกเยอบีรา / อารี หอมสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งอารี หอมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม, 2531
เลขเรียก630 อ659ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
74
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพและผลผลิตของหัวผักกาดระหว่างการใช้น้ำนมกับการใช้น้ำนมผสมสารเคมี / นพดล สร้อยน้ำ
ชื่อผู้แต่งนพดล สร้อยน้ำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูนครปฐม, 2531
เลขเรียก630 น169ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
75
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปริมาณพทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นมที่บรรจุในภาชนะพลาสติกด้วยเครื่องแก๊สโคร...
ชื่อผู้แต่งกนกเพ็ญ งามขำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.37 ก124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา