Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42 ก814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการจัดการที่พักสัมผัสวัฒธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ (Home stay) กรณีศึกษา : บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก647.94 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก664.82 อ488ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารกรองแสงยูวีออกทิลเมธอกซีซินนาเมทใน โลชั่น โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรไฟโตมิเตอร์ / ป...
ชื่อผู้แต่งปัญญา โมเครือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก646.72 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการทดลองเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนต่างชนิดกันในการปักชำกิ่งกุหลาบพวง / พิชัย พฤฒิกุล
ชื่อผู้แต่งพิชัย พฤฑฒิกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2531
เลขเรียก630 พ642ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการผลิตผงเมือกจากระเจี๊ยบเขียว = Production of Okra (Kibiscus esculentus Linn) Mucilage Powder / ก...
ชื่อผู้แต่งกิติยา บุตสดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก635.64 ก674ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด = Studies on Corn Milk Yogurt Ice cream / จิตติมา กัญจา...[และค...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.371 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / พงษ์สันติ์ ตันหยง ; จิรวุฒิ เชิเกียรติประด...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สันติ์ ตันหยง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก658.8 พ141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะไคร้พร้อมดื่ม = Development of Lemon grass Beverage / จารุเนตร เซี่ยงหลิว, ท...
ชื่อผู้แต่งจารุเนตร เซี่ยงหลิว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.875 จ325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอทอดกรอบ = Development of Pomelo Peel Chips / ยุทธการ จันทรสิงขร, วิรัต...
ชื่อผู้แต่งยุทธการ จันทรสิงขร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก634.31 ย352ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบร้านเช่า-คืนหนังสือ ร้าน PLAM ด้วยโปรแกรม Visual Basic บนระบบปฏิบัติการ Windows / ธนาคา...
ชื่อผู้แต่งธนาคาร จันทร์เพ็ญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก658.022 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาสูตรน้ำยาล้างจาน / กาญจนา ศิรินภาพงษ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศิรินภาพงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก668.2 ก427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการลดสีของน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วของโรงงานเยื่อและกระดาษโดยกระบอนวการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ / ทวีสุข ศร...
ชื่อผู้แต่งทวีสุข ศรสินชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก662.93 ท233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิจัยการใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล = Using Refined Palm Olein as the fue...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
เลขเรียก621.436 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณซิทรัลในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / วราภรณ์ วัฒนสนธ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ วัฒนสนธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก661.806 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา