Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก678.2 ก595 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก630 ก504 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาช่อน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก602 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดบด เห็ดขอนขาว อาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก635.8 ห602 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกบสำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.8952 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (น้ำจืด) สำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.68 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก638.5726 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง อาชีพที่น่าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.92 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
24
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลากัด [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.377 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลานิล [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลาสำหรับชาวบ้าน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อดิน อาชีพที่น่าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
28
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงสุกรสำหรับชาวบ้าน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก636.4 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
29
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนวดไทย 150 ชม. [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ความสำเร็จ, 2554.
เลขเรียก615.822 น287 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องมาเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อเสริมรายได้ [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก615.822 ม593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา