Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ปี พ.ศ.2552 / ส...
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราวรรณการพิมพ์ , 2553.
เลขเรียกริวิเคราะห์,WC503 ส773ร 2553,616.9792 ส773ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำ 4 ทิศ [DVD]: เคลื่อนกาย หยุดจิต พิชิตโรค / มงคล ศริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งมงคล ศริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีเวลล์ สปีเชียล, 2559.
เลขเรียก613.7148 ม018ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเปิดร้านกาแฟ [Video CD] : คุณเองก็ทำได้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dream&Passion, 2553.
เลขเรียก647.95 ป931 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา