Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการดูแลเพื่อควบคุมการติดเชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ [DVD] / อารี ชีวสุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งอารี ชีวสุขเกษม.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554?].
เลขเรียก616.047 อ597ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการตรวจร่างกาย [DVD]= Physical examination / อารี ชีวเกษมสุข.
ชื่อผู้แต่งอารี ชีวเกษมสุข.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554?].
เลขเรียก616.0754 อ597ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำน้ำมันไบโอดีเซลใช้เองแบบง่ายๆ [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก662.669 ก541 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก663.13 ก541 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำปุ๋ยหมัก [VCD] : วิธีง่ายๆ สำหรับชาวบ้าน / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก631.87 ก541 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำอาหารจากถั่วเหลือง [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก641.3334 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำไอศรีม เพื่อเสริมรายได้ [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก641.862 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : To Success Publishing House, 2554.
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดน้ำมันอโรมา [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : To Success Publishing House, [2554?].
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดสวีดิช [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ความสำเร็จ, 2554.
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดหน้า [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ความสำเร็จ, 2554.
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปรุงยาสมุนไพรใกล้ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก615.321 ก592 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกน้ำมันสบู่ดำ [VCD] : ทางเลือกยุคน้ำมันแพง ปลูกก่อน รวยก่อน / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.89 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกพืชพลังงานทดแทน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.85 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกยางพาราธุรกิจที่หน้าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.8952 ก593 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา