Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, [2546?].
เลขเรียก641.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
92
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโยคะลีลา [Video CD] / อรอุมา ฟองวัฒนากุล.
ชื่อผู้แต่งอรอุมา ฟองวัฒนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [ผู้จัดจำหน่าย], 2548.
เลขเรียก613.7046 อ273ย 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
93
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
94
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกใต้น้ำ = Diving deep [วิดิทัศน์] Bill Hootkins, ผู้บรรยาย
ชื่อผู้แต่งฮูทคิน, บิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก623.825
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
95
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องไข้เลือดออก [CD-ROM]= Dengue hemorrhagic fever.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2552?].
เลขเรียก616.157 ข987 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
96
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องไม้กฤษณา ไม้เงินล้าน ปลูกก่อน รวยก่อน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก635.968 ม985 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
97
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องไอศกรีมทอด [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2549.
เลขเรียก641.862 อ994 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา