Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอนามัยชุมชน [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
77
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอัศจรรย์อวัยวะมนุษย์ [Videorecording] Body Atlas.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เอสทีจี มัลติมีเดีย, 2546].
เลขเรียก611 อ479 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
78
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอากาศยาน = Superplanes [วิดิทัศน์] / William Hootkins, ผู้บรรยาย
ชื่อผู้แต่งฮูทคิน, วิลเลียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก629.1333
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
79
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ [DVD] Japanese cuisine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
เลขเรียก641.5952 อ622 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
80
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเกษตรทั่วไป 1 : การจัดการฟาร์ม [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, [2526?].
เลขเรียก631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
81
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเกษตรทั่วไป 1 : การจัดการฟาร์ม [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, [2529?].
เลขเรียก631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
82
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเจาะลึกร่างกายมนุษย์ 4 : พิชิตความแก่ [Videorecording] How to build a human : Forever young.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เอสทีจี มัลติมีเดีย, 2546].
เลขเรียก612.015 จ907 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
83
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเจาะลึกสัญชาตญาณมนุษย์ [Videorecording] Human instinct.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เอสทีจี มัลติมีเดีย, 2546].
เลขเรียก612.823 จ907 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
84
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเปิดร้านกาแฟ [Video CD] : คุณเองก็ทำได้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dream&Passion, 2553.
เลขเรียก647.95 ป931 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
85
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเปิดโลกเฮลิคอปเตอร์ = Helicopters [วิดิทัศน์] / William Hootkins, ผู้บรรยาย
ชื่อผู้แต่งฮูทคิน, วิลเลียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก629.133352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
86
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเรื่องของจรวด = Rockets [วิดิทัศน์] / William Hootkins
ชื่อผู้แต่งฮูทคิน, วิลเลียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก623.4519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
87
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแต่งหน้าหลากสไตล์ [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไร้ท์ บียอนด์ [จัดจำหน่าย], 2550.
เลขเรียก646.72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
88
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เพื่อความได้...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก658.4 อ17 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
89
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ :การเปรียบเทียยบความสัมพันธ์ แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551
เลขเรียก610.28 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
90
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโคลนนิ่งมนุษย์ [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น [จัดจำหน่าย], 2554.
เลขเรียก660.65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา