Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ปี พ.ศ.2552 / ส...
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราวรรณการพิมพ์ , 2553.
เลขเรียกริวิเคราะห์,WC503 ส773ร 2553,616.9792 ส773ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
62
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ.
เลขเรียก624 ก169ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
63
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำ 4 ทิศ [DVD]: เคลื่อนกาย หยุดจิต พิชิตโรค / มงคล ศริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งมงคล ศริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีเวลล์ สปีเชียล, 2559.
เลขเรียก613.7148 ม018ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
64
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องร่างกายของเรา = Body atlas [วิดิทัศน์], / บริษัท ดิสคัพเวอรี่แชนแนล
ชื่อผู้แต่งบริษัท ดิสคัพเวอรี่แชนแนล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก612.02
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
65
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ 2549 [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียก608.7592 ว234ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
66
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน / นิพนธ์ ทางทอง.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ทางทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
เลขเรียก629 น617ว ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
67
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิธีทำแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนแบบง่ายๆ [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก665.776 ว576 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิเคราะห์โครงสร้าง 2 Structural Analysis / Hibbeler, R.C.
ชื่อผู้แต่งHibbeler, R.C.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pearson , 2549.
เลขเรียก624.171 ช449ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
69
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นอัจฉริยะ : [DVD] Smart Babies.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีจี มัลติมีเดีย [จัดจำหน่าย], 2551.
เลขเรียก649.12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
70
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีดิงโก้ : สุนัขที่ใกล้สูญพันธุ์ [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค, 2550.
เลขเรียก636.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
71
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสุุดยอดความเร็ว = Super freaks [วิดิทัศน์] /
ชื่อผู้แต่งฮูทคิน, วิลเลียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดัสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก629.04
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
72
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสู่อวกาศ = Spaceplanes [วิดิทัศน์] / William Hootkins, ผู้บรรยาย
ชื่อผู้แต่งฮูทคิน, วิลเลียม
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ดิสคัพเวอรี่แชนแนล, 2543.
เลขเรียก629.47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
73
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหัดทำเค้ก [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียก641.8653 ห596 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
74
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหัดแต่งหน้าเค้ก [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียก641.8653 ห596 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
75
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอนาคตรถอัจฉริยะ : เชื้อเพลิงแห่งอนาคต [Videorecording] Future cars : The fuel.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เอสทีจี มัลติมีเดีย, 2551].
เลขเรียก629.229 อ075 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา