Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก659.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสาธารณสุข 1 [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก614
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
33
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก630 ก504 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาช่อน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก602 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม [VCD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; [2550?].
เลขเรียก635.8 ก602 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
36
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดบด เห็ดขอนขาว อาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก635.8 ห602 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
37
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกบสำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.8952 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
38
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (น้ำจืด) สำหรับชาวบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.68 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก638.5726 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
40
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง อาชีพที่น่าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.92 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
41
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลากัด [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.377 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
42
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลานิล [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
43
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลาสำหรับชาวบ้าน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
44
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อดิน อาชีพที่น่าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก639.31 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
45
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเลี้ยงสุกรสำหรับชาวบ้าน [Video CD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก636.4 ก622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา