Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดน้ำมันอโรมา [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : To Success Publishing House, [2554?].
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดสวีดิช [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ความสำเร็จ, 2554.
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดหน้า [Video CD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ความสำเร็จ, 2554.
เลขเรียก615.822 ก542 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / ยุพิน อสิกัน.
ชื่อผู้แต่งยุพิน อสิกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการแพทย์ไทยพัฒนา , 2545.
เลขเรียก613.71 ย421ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคล [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, [2539?].
เลขเรียก658.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคล [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, [2538?].
เลขเรียก658.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปรุงยาสมุนไพรใกล้ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้าน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก615.321 ก592 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายแบบการค้า / [Video CD].
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง, [2555?].
เลขเรียก635.9344 ก593 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
24
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกน้ำมันสบู่ดำ [VCD] : ทางเลือกยุคน้ำมันแพง ปลูกก่อน รวยก่อน / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.89 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกพืชพลังงานทดแทน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.85 ก593 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกยางพาราธุรกิจที่หน้าลงทุน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก633.8952 ก593 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก678.2 ก595 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
28
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวัดความพึงพอใจของลูกค้ามุมมองใหม่จาก ISO 9001 version 2000.
เลขเรียก658.562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
29
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาวิทยาการจัดก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาิวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียก658.301
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ด้านสุขศึกษา สาธารณสุข พลศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ใน...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ทวีพรปฐมกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2549.
เลขเรียก616 ส761ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา