Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2551
เลขเรียก608.593 ว234พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ 2549 [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียก608.7592 ว234ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ :การเปรียบเทียยบความสัมพันธ์ แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551
เลขเรียก610.28 ส14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา