Found: 3,401  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,392
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไมเคิลแอนเจอโล : อัครศิลปินบุรุษผู้ลุ่มหลงความงดงามแห่งบุรุษเพศ (อิสตรีในบุรุษ?) = Michelangelo : t...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ทองรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
เลขเรียกN6923.ม97 จ75 2549,709.2 จ58ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3,394
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้มงคลกับศาสตร์ลี้ลับ / สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์.
ชื่อผู้แต่งสุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกGR780 ส73,715.2 ส44ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3,395
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียการจัดดอกไม้งานแต่งงาน / @flower design ; เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2553.
เลขเรียกSB449 อ893,745.92 ฟ46อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3,396
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียออกแบบบ้าน = House designing ideas / โดย วิสูตร จิระดำเกิง
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วรรณกวี, 2554.
เลขเรียกNA7115 ว796,728 ว3841อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3,397
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียแคนดู / สามารถแมน.
ชื่อผู้แต่งกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2547.
เลขเรียกTT835 ก2อ 2547,745.5 ก111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3,398
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียแต่งบ้านสวย = Home : smart ideas / กรวรรณ คันโธ.
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ คันโธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2552.
เลขเรียกNK2110 .ก457 2552,747.7 ก182อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3,400
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอ้พวกสุพรรณ / วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์, 2491-2553.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกML3758.ท9 ว65,784.49533 ว63อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา