Found: 1,860  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAtlas 3 : learning-centered communication / David Nunan.
ชื่อผู้แต่งNuan, David.
พิมพลักษณ์Boston, Mass. : Heinle & Heinle, c1995.
เลขเรียกPE1128.5 N8623 1995,428 N972A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBahasa Indonesia. Book One : introduction to Indonesian language and culture / Yohanni Johns in c...
ชื่อผู้แต่งJohns, Yohanni.
พิมพลักษณ์[Hong Kong] : Periplus Editions ; New York : Weatherhill [distributor], c1977.
เลขเรียกPL5073 J6 1977,499.221 J62B 1977 v.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
78
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Don Rabiang [map] = บ้านดอนระเบียง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียก4944 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan I Tong [map] = บ้านอีต่อง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียก4638 II
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Na Bo Kham [map] = บ้านนาบ่อคำ / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
เลขเรียก4841 I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Na Bot [map] = บ้านนาโบสถ์ / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
เลขเรียก4842 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
82
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Na Ta Pin [map] = บ้านนาตาปิ่น / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียก4938 IV
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Nam Dip [map] = บ้านน้ำดิบ / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2538.
เลขเรียก4842 I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
84
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Nikhom [map] = บ้านนิคม / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2511.
เลขเรียก4932 IV
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Sai Daeng [map] = บ้านทรายแดง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4729 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Sai Yok [map] = บ้านไทรโยค / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียก4737 I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
87
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Tha Cha-Om [map] = บ้านท่าชะอม / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียก4939 IV
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Thong Lang [map] = บ้านทองหลาง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
เลขเรียก4839 II
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian...
ชื่อผู้แต่งPeng, Ruiqing.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกPL1128 P36 1999,495.186 P398B 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao zhi shang de tian xia : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng = Reading China through newspaper c...
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1129.E5 W355 2004,495.1824 Wa246R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา