Found: 1,776  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscover English : a language awareness workbook / Rod Bolitho and Brian Tomlinson.
ชื่อผู้แต่งBolitho, Rod.
พิมพลักษณ์Oxford : Heinemann, 1995.
เลขเรียกPE1128.A2 B64 1995,428.4 Bo689D 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
214
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องDoi Nam Fong [map] = ดอยน้ำฟอง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
เลขเรียก4546 IV
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDonna toki do tsukau Nihongo hyogen bunkei 200. Sho-chukyu = 200 essential Japanese expressions : ...
ชื่อผู้แต่งTomomatsu, Etsuko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, 2000.
เลขเรียกPL539.3 T65 2000,495.6 To974T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu chang yong ci yu dui bi li shi = Comparative illustration of common Chinese words an...
ชื่อผู้แต่งLu, Fubo 1954-.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL1099 L8 2000,495.1 Lu926D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai han yu jiao xue ke tang jiao an she ji / Yong Yi Wu, Hong Chen.
ชื่อผู้แต่งWu, Yong Yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2003 (2011 printing).
เลขเรียกPL1065 D849 2003,495.1076 W959D 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue mu de, yuan ze, fang fa = Purpose, principles, and methods of teaching Chin...
ชื่อผู้แต่งCheng, Tang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียกPL1065 C56615 2008,495.107 Ch518D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue shi fan jiao an = Teaching plan models for CLT / zhu bian Zhang Hesheng, M...
ชื่อผู้แต่งZhang, Hesheng.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Normal University Publishing Group, 2009.
เลขเรียกPL1065 D866 2009,495.1824 Zh63D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue yu fa shi yi 201 li / Peng Xiaochuan, Li Shouji, Wang Hong zhu.
ชื่อผู้แต่งPeng, Xiaochuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004.
เลขเรียกPL1103 P46 2004,495.15 Pe398D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu kou yu jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียกPL1065 D8576 2006,495.107 Du875D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียกPL1065 D8529 2006,495.107 Du875
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEarly modern English dialogues : spoken interaction as writing / Jonathan Culpeper, Merja Kyt่o.
ชื่อผู้แต่งCulpeper, Jonathan.
พิมพลักษณ์Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2010.
เลขเรียกP302.5 C83 2010,420.141 Cu968C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา