Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExterior green wall design / Veera Sekaran.
พิมพลักษณ์Mulgrave, Australia : Images, c2015.
เลขเรียกSB459 E984 2015,720.47 E96 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการออกแบบโรงงานอาหาร / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
ชื่อผู้แต่งวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
เลขเรียกTS176 ว64 2558,725.4 ว237ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนานอกห้องเรียน นิธิ สถาปิตานนท์ / นิธิ สถาปิตานนท์
ชื่อผู้แต่งนิธิ สถาปิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2558
เลขเรียกNA1088.M65 น-บ 2558,720.92 น343บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง / กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกB831.2 ก-ศ 2558,709.01 ก561ปร ล.2 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3 : ศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 18และ19 / กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกN 6425 ก561ป 2558,709.01 ก561ปร ล.3 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์และสรรพสัตว์ในอุทยานจามจุรี = Landscape and Fauna in Chamchuri Park / อำนวยการ : เลอสม สถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกSB472.45 ภ74 2558,712 จ313ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านทีวี : การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน
ชื่อผู้แต่งสมสุข หินวิมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2558.
เลขเรียกPN1992.6 ส4อ 2558,791.45 ส286อ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นคนธรรมดามันง่ายไป / กตัญญู สว่างศรี
ชื่อผู้แต่งกตัญญู สว่างศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558.
เลขเรียกTR849 ก3ป 2558,791.43 ก122ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา