Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : ฉบับสมบูรณ์ / ภาชิยา บุญญานุภาพ ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งภาชิยา บุญญานุภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557.
เลขเรียกPE1131 ภ423,425.2 ภ62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกกับเพลงแล้วเก่งภาษาไทย / ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ชื่อผู้แต่งปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB 1577.ท9 ป615ส 2557,495.918 ป615ส 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา