Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ลาว / ศศิธร อ่อนเหลา ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกPL4236 .ศ56 2556,495.9191 ศ291ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกด Like ภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกให้เป็น / กวิน สินรุ่งเรืองกุล
ชื่อผู้แต่งกวิน สินรุ่งเรืองกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกPL 4158 ก323ก 2556,495.9152 ก57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน / จุม สุนนาง
ชื่อผู้แต่งจุม สุนนาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ซี.พี.ซัคเซสกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกPL4325 จ637ภ 2556,495.932 จ74ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาเขมร = Visit Khmer / สุธา วง
ชื่อผู้แต่งสุธา วง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ซี.พี.ซัคเซสกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกPL4324 ส784ส 2556,495.932 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม / ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.
เลขเรียกPL4374 ห321 2556,495.922 ห321
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา