Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเคมีพอลิเมอร์ / ปิยฉัตร วัฒนชัย
ชื่อผู้แต่งปิยฉัตร วัฒนชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาสต์บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกQD381 ป618,547.7 ป618ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมพร้อมรับมือ แผ่นดินไหว / ปณิธาน ลักษณะประสิทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งปณิธาน ลักษณะประสิทธิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2559
เลขเรียกQC843 ป-ต 2559,551.22 ป148ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟินก้านดำ / โดย ภัทรา แสงดานุช.
ชื่อผู้แต่งภัทรา แสงดานุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559.
เลขเรียกSB429 ภ6ฟ 2559,587.3 ภ374ฟ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอนไซม์และจลนพลศาสตร์เอนไซม์ / นพพล เล็กสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งนพพล เล็กสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2559
เลขเรียกQP601 น-อ 2559,541.394 น176อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลเคนในหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559
เลขเรียกQK591.T5 ล979,579.7 ล979ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา