Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยเทียบคำเขมร / ชูชาติ ชุ่มสนิท.
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2559.
เลขเรียก495.932 ช412ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและภาษาศาสตร์ / ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บำรุงรักษ์ : บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกP121 ภ487 2559,410 ภ483ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ = Thai for foreigners / สถิตย์ เจนเลื่อย.
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เจนเลื่อย.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกPL4163 ส184ภ 2559,495.91824956 ส143ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา