Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์บนฝาผนัง : อลังการแห่งจิตรกรรมไทย / [พีระพงศ์ สุขแก้ว]
ชื่อผู้แต่งพีระพงศ์ สุขแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์สยาม, 2549.
เลขเรียกND2835.ก1 พ67 2549,751.73 พ798ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์ = Aesthetics & Visual arts / ฉลอง สุนทรนนท์.
ชื่อผู้แต่งฉลอง สุนทรนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558.
เลขเรียกN70 ฉ4ส 2558,700 ฉ179ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง / เรียบเรียง, หยาดฝน ธัญโชติกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกHV6722.T5 ห354,795.38 ศ816ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบศิลปะ / ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์.
ชื่อผู้แต่งฉัตร์ชัย อรรถปักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548.
เลขเรียกN7430 .ฉ63 2548,701.8 ฉ63อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะเลขคณิต ! เล่ม 1 / ผู้เขียน, Capella ; ผู้แปล, หนอนน้อย.
ชื่อผู้แต่งCapella.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553.
เลขเรียกQA95 .ค64 2553,793.73 ค21อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและกระบวนการในห้องมืด / วนิดา จึงประสิทธิ์ (นิ่มเสมอ)
ชื่อผู้แต่งวนิดา จึงประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2548.
เลขเรียกTR148 ว169ท,770.28 ว37ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวาดเส้น / พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์
ชื่อผู้แต่งพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกNC754 พ134,741 พ25ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงนอกศตวรรษ / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2550.
เลขเรียกML3758.ท9 อ76 2550,781.629591 อ893พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular houses / ฐาปนีย์ เครือระยา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกNA7435.N6 ร876,728.09593 ร871 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของกำลังใจ...ไม่ใช่จักรยาน / แลนซ์ อาร์มสตรอง, แซลลี เจนกินส์ เขียน ; เกริกฤทธิ์ นานา แปล.
ชื่อผู้แต่งอาร์มสตรอง, แลนซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกQZ266 อ6ร 2545,796.62092 อ276ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา